Strategisk Design tæmmer komplekse systemer

De seneste dage har jeg været censor for en række studerende og deres afgangsprojekter på Det Kongelige Akademi. De studerende har taget en kandidat i strategisk design og entreprenørskab, et forholdsvis nyt program der udbydes i samarbejde med CBS. Udover at de studerende havde flotte projekter og lavede fantastiske præsentationer, oplevede jeg også en følelse af faglig forankring.

Jeg blev stolt over min faglighed, både generelt og personligt. Den type designfaglighed, jeg praktiserer nu, har jeg ikke lært gennem min uddannelse, men gennem mødet med verden og dens udvikling. Til min store glæde har designuddannelserne udviklet sig i samme takt, og de studerende står på skuldrene af de seneste årtiers erfaringer med at udvide designfaget til at agere i et mere systemisk og strategisk perspektiv.

Eksamenerne har givet mig et klarere billede af, hvad strategisk design er, og hvad det kan. Og inden jeg glemmer det, vil jeg dele mine tanker. Måske er det mest henvendt til mig selv, men jeg håber også, du får noget ud af det. ;)

Hvad er strategisk design?

Strategisk design er en ny gren inden for designfaget, der særligt over det seneste årti er blevet en ret så udbredt tilgang særligt når det handler om systeminnovation eller arbejdet med problemer, der rækker ud over enkelte produkter eller isolerede services.

På overfladen kan dygtige strategiske designere se ud til at have mere til fælles med gode organisations- eller politiske ledere end traditionelle formgivere, da de bruger deres intuition, viden om mennesker og fascination af de større sammenhænge i verden og kommer med forslag til løsninger, interventioner eller koncepter, der på et systemisk niveau opnår et givent formål.

Men den strategiske designer formgiver også. De formgiver deres beslutninger og koncepter på samme måde, som andre designere formgiver produkter. Ethvert produkt er et lille system, hvor en række designbeslutninger træffes om form, farve, funktion, materialer osv. Strategiske designere arbejder med systemer, der er større end et enkelt produkt, men med samme opmærksomhed på kombinationer af variabler som adfærdspåvirkning, økonomi, relationer, interventioner, services osv. På den måde er formgivningen den aktive handling at træffe beslutninger i komplekse systemer. Ja man kan nærmest sige, at formgivning kan betragtes som kunsten at tæmme komplekse systemer.

5 centrale evner hos en strategisk designer

 1. Evnen til at tage beslutninger ved at være nysgerrig og prøve ting af
  Designere arbejder med abduktive beslutningsprocesser, fordi andre måder ofte ikke kan rumme kompleksiteten i strategiske designudfordringer. Abduktiv tænkning er en trial-and-error-tilgang. Designere udmærker sig ved deres evne til nysgerrigt at stille spørgsmål og eksperimentere sig frem til de bedste svar.
 2. Evnen til at zoome helt ud og helt ind for at forstå og navigere i det komplekse Designere har en særlig evne til ubesværet at zoome ind på detaljen og ud til helheden. Strategiske designere kan opretholde et helhedsbillede af det system, de arbejder på at forandre, samtidig med at de kan fokusere og designe enkelte delelementer. Denne evne er den strategiske designers superkraft og er fascinerende at observere.
 3. Evnen til at mestre et håndværk, der gør udfordringerne og mulighederne konkrete At mestre et håndværk hjælper den strategiske designer med at foreslå konkrete løsninger til komplekse udfordringer og kommunikere dem effektivt. Det muliggør også at bygge prototyper, der gør det abstrakte konkret.
 4. Evnen til at holde rum med spændinger, dilemmaer og paradokser En strategisk designer skal kunne håndtere og facilitere rum med spændinger og paradokser. Opgaven er at forstå, respektere og formidle forskellige perspektiver i en udfordring for at skabe samarbejde og samhørighed om et fælles mål.
 5. Evnen til at optage viden, metoder og verdenssyn og bruge det til inspiration Strategiske designere har en appetit på at forstå verden og en evne til at tilegne sig andres erfaringer og viden. Denne nysgerrighed hjælper dem med at samle og tæmme systemet for at give form til løsningen.

Hvad bidrager en strategisk designer med?

Outputtet kan være hvad som helst, men det er altid løsninger eller interventioner, der stræber efter en bedre verden. De er gennemsyret af empati og loyalitet over for dem, der designes for og med, og forsøger at repræsentere helheden gennem det konkrete og handlingsorienterede. Jeg forudser, at strategisk designs udbredelse vil stige i takt med erkendelsen af, at de udfordringer, vi står over for som individer, organisationer og samfund, kræver en eksperimenterende, holistisk og meningsdrevet tilgang. Det er netop her, strategiske designere excellerer.

DEL "Strategisk Design tæmmer komplekse systemer" med en ven:

Måske det her også var noget?

 • Et slag for den langsomme kreativitet

  Gør op med sprintkulturen i design og innovation og skab varig kulturforandring og øg trivslen i din organisation ved at gøre kreativiteten langsommere

  Et slag for den langsomme kreativitet

 • Speed-date dine brugere og lav samtidig personaer

  Når du ikke kan tale direkte med din bruger, så inviter dem i stedet på en fantasi-date.

  Speed-date dine brugere og lav samtidig personaer

 • En ting fra fremtiden – En spekulativ opvarmningsøvelse

  Rejs ud i fremtiden for at udfordre dine antagelser og din indre kritiske stemme, med denne lille sjove fremtidsøvelse.

  En ting fra fremtiden – En spekulativ opvarmningsøvelse

 • Giv din ide form – Præ-konceptet

  Lav præ-koncepter for dine tidlige ideer, så du bedre kan vurdere, hvad der vil virke og hvad der skal arbejdes videre på

  Giv din ide form – Præ-konceptet